Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys r.y.

Finnish Society for Sexual Medicine

Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys perustettiin helmikuun alussa vuonna 2008. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä lääkäreiden ja myös alan muiden ammattihenkilöiden taitoa ja tietämystä seksuaalisuudesta, seksuaalitoiminnoista ja seksuaalisista toiminta- ja käyttäytymishäiriöistä sekä niiden diagnostiikasta ja hoidosta.

Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys on yksi European Society for Sexual Medicinen (ESSM) alueellisesta jäsenyhdistyksestä. Meitä lähin jäsenyhdistys on Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM), joka on Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhteinen yhdistys.

European Society for Sexual Medicine puolestaan on yksi viidestä International Society for Sexual Medicinen (ISSM) maantieteellisestä alayhdistyksestä. Muut maantieteelliset alayhdistykset ovat Middle East Society for Sexual Medicine (MESSM), Asia Pacific Society for Sexual Medicine (APSSM), Sociedad Latinoamericana De Medicina Sexual (SLAMS) ja Sexual Medicine Society of North America (SMSNA)

Näiden internetsivujen tarkoituksena on antaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja toimia linkkinä alan muille sivustoille. Sivustolla annetaan myös tietoa alan koulutus- ja kokoustilaisuuksista Suomessa ja ulkomailla.

Sivuston ylläpitäjänä toimii Sanna-Mari Manninen ja Juhana Piha.