Scandinavian Society for Sexual Medicine

Finnish Society for Sexual Medicine 2008-2020

Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys perustettiin helmikuun alussa vuonna 2008. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä lääkäreiden ja myös alan muiden ammattihenkilöiden taitoa ja tietämystä seksuaalisuudesta, seksuaalitoiminnoista ja seksuaalisista toiminta- ja käyttäytymishäiriöistä sekä niiden diagnostiikasta ja hoidosta.

Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys on yksi European Society for Sexual Medicinen (ESSM) alueellisesta jäsenyhdistyksestä. Meitä lähin jäsenyhdistys on Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM), joka on Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhteinen yhdistys.

Suomalaisten ja SSSM puheenjohtaja kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen päädyttiin siihem että mysö suomalaiset voivat liittyö SSSM jäseniksi ja siten FSSM toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä päätettiin lopettaa 31.12.2020


Sivuston ylläpitäjänä toimii Sanna-Mari Manninen ja Juhana Piha.