European Society for Sexual Medicine

Euroopan Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys (ESSM) järjestää joka vuosi tammi-helmikuussa tieteellisen kokouksen. Kokouksia on ollut 1990-luvulta alkaen ja nykyään ne järjestetään vuosittain. ESSM:llä on jatkuvasti päivittyvä verkkosivusto osoitteessa www.essm.org. Paikallisyhdistykset, Suomen Seksuaalilääketieteellinen Yhdistys (FSSM) mukaan luettuna, ovat sen virallisia jäsenyhdistyksiä. Jokainen FSSM jäsen on automaattisesti myös ESSM:n jäsen.

FSSM:n jäsen saa ESSM kautta kaikki jäsenedut, joita ovat

* ESSM virallinen uutiskirje "ESSM Today"

* täyden pääsyn ESSM verkkosivustoon (www.essm.org) (salasana toimitetaan)

* Sivuston kautta jäsen mm. saa jatkuvasti päivittyvän tieteellisen materiaalin ja kuukausittain päivittyvät kirjallisuuskatsaukset, uusimmat hoitosuositukset, luentotaltiointeja ja esityksiä viimeisestä ESSM kokouksesta

* Oikeuden osallistua ESSM koulutusohjelmiin, mm. Fellow of European Committee of Sexual Medicine -kolutukseen (FECSM)

* Oikeuden hakea apurahoja

* Alennukset ESSM kokousmaksuista

FSSM:n ja ESSM:n jäsen voi halutessaan liittyä myös ISSM-järjestöön, joka on kansainvälinen kattojärjestö (International Society for Sexual Medicine). Jos liittyy myös tähän, jäsen saa kuukausittain ilmestyvän alan huippulehden Journal of Sexual Medicien ja myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Sexual Medicine Reviews-lehden sekä lehden Sexual Medicine. Myös alennukset ISSM/ESSM-kokouksiin kuluvat jäsenetuihin, samoin kuin pääsy ISSM:n verkkosivustoon www.issm.info, .jolla on mm. ISSM University-alue sekä keskustelualue.