Jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on lääkärin, psykologin tai muu hallituksen hyväksymä terveydenhuollon ammatillinen koulutus.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenhakemus toimitetaan puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle. Jäsenhakemuksen liitteenä tulee olla vapaamuotoinen selostus koulutuksesta.

Jäsenmaksukategorioita on kolme ja vuonna 2021 jäsenmaksut ovat .

1. Scandinavian Society fo Sexual Medinine SSSM) (ilmainen €) sisältää jäsenyyden

2. SSSM+ ESSM: 50 euros inclusdd the benefit o ESSSM

2. SSSM+ESSM+ISSM 160 euros includes ESSM + benefits of ISSM (Journal of Sexual Medicine, -lehti (180 €). Sexual Medicine Rewievs, Sexual Medicine